Prayers & Meditations

Prayers & Meditations

There are many prayers and writings from the central figures of the Faith that have been translated into hundreds of different languages. Here there are a selection of some that have been translated into our native irish tongue. Enjoy.

There are many prayers and writings from the central figures of the Faith that have been translated into hundreds of different languages. Here there are a selection of some that have been translated into our native irish tongue. Enjoy.

An bhfuil aonduine chun fadhbanna a réiteach ach Dia amháin! Abair: moladh le Dia! Is é Dia é! Is seirbhísigh leis cách is leanann cách a bhriathar.

An bhfuil aonduine chun fadhbanna a réiteach ach Dia amháin! Abair: moladh le Dia! Is é Dia é! Is seirbhísigh leis cách is leanann cách a bhriathar.

An bhfuil aonduine chun fadhbanna a réiteach ach Dia amháin! Abair: moladh le Dia! Is é Dia é! Is seirbhísigh leis cách is leanann cách a bhriathar.

An bhfuil aonduine chun fadhbanna a réiteach ach Dia amháin! Abair: moladh le Dia! Is é Dia é! Is seirbhísigh leis cách is leanann cách a bhriathar.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants,and all abide by His bidding!

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants,and all abide by His bidding!

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants,and all abide by His bidding!

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants,and all abide by His bidding!

A Dhia! A Dhia! Táthaigh le chéile croíthe do shéirbhíseach agus foilsigh dóibh do mhór-rún. Go leana siad d'aithintí agus go maire siad de réir do reachta. Cuidigh leo, a Dhia, ina n-iarracht and tabhair dóibh an neart le friotháil ort. A Dhia, ná treig iad ach treoraigh iad le solas d'eolas agus ardaigh a gcroíthe le do ghrá. Go deimhin, is tusa a gCrann Taca agus a dTiarna.

A Dhia! A Dhia! Táthaigh le chéile croíthe do shéirbhíseach agus foilsigh dóibh do mhór-rún. Go leana siad d'aithintí agus go maire siad de réir do reachta. Cuidigh leo, a Dhia, ina n-iarracht and tabhair dóibh an neart le friotháil ort. A Dhia, ná treig iad ach treoraigh iad le solas d'eolas agus ardaigh a gcroíthe le do ghrá. Go deimhin, is tusa a gCrann Taca agus a dTiarna.

A Dhia! A Dhia! Táthaigh le chéile croíthe do shéirbhíseach agus foilsigh dóibh do mhór-rún. Go leana siad d'aithintí agus go maire siad de réir do reachta. Cuidigh leo, a Dhia, ina n-iarracht and tabhair dóibh an neart le friotháil ort. A Dhia, ná treig iad ach treoraigh iad le solas d'eolas agus ardaigh a gcroíthe le do ghrá. Go deimhin, is tusa a gCrann Taca agus a dTiarna. 

O my God!  O my God!  Unite the hearts of Thy servants, and reveal to them Thy great purpose.  May they follow Thy commandments and abide in Thy law.  Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee.  O God!  Leave them not to themselves, but guide their steps by the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love.  Verily, Thou art their Helper and their Lord.

O my God!  O my God!  Unite the hearts of Thy servants, and reveal to them Thy great purpose.  May they follow Thy commandments and abide in Thy law.  Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee.  O God!  Leave them not to themselves, but guide their steps by the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love.  Verily, Thou art their Helper and their Lord.

O my God!  O my God!  Unite the hearts of Thy servants, and reveal to them Thy great purpose.  May they follow Thy commandments and abide in Thy law.  Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee.  O God!  Leave them not to themselves, but guide their steps by the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love.  Verily, Thou art their Helper and their Lord.

A DHIA, meanmnaigh mo spiorad agus cuir áthas air. Glan mo chroí.  Tabhair solas dom intinn. Taobhaím mo ghnóthaí uile i leith do lámha. Is tú m’Eolaí agus mo Dhídean.  Ní bheidh mé bronach nó doilíosach feasta, beidh áthas agus lúcháir orm.  A Dhia, ní bheidh mórbhuaireamh orm feasta ná ní ligfigh mé do thrioblóid goilleadh orm.  Ní chuimhneoidh mé ar nithe mithaitneamhacha an tsaoil. 
A Dhia! tá tú níos cineálta dom mar atá mé féin. Tiomnaím mé féin duitse, a Thiarna. 

A DHIA, meanmnaigh mo spiorad agus cuir áthas air. Glan mo chroí.  Tabhair solas dom intinn. Taobhaím mo ghnóthaí uile i leith do lámha. Is tú m’Eolaí agus mo Dhídean.  Ní bheidh mé bronach nó doilíosach feasta, beidh áthas agus lúcháir orm.  A Dhia, ní bheidh mórbhuaireamh orm feasta ná ní ligfigh mé do thrioblóid goilleadh orm.  Ní chuimhneoidh mé ar nithe mithaitneamhacha an tsaoil. 
A Dhia! Bíonn tú níos cineálta agam ná mar a bhímse agam féin. Toirbhrím mé féin duitse, a Thiarna. 

O God!  Refresh and gladden my spirit.  Purify my heart.  Illumine my powers.  I lay all my affairs in Thy hand.  Thou art my Guide and my Refuge.  I will no longer be sorrowful and grieved; I will be a happy and joyful being.  O God!  I will no longer be full of anxiety, nor will I let trouble harass me.  I will not dwell on the unpleasant things of life.

O God!  Thou art more friend to me than I am to myself.  I dedicate myself to Thee, O Lord.

O God!  Refresh and gladden my spirit.  Purify my heart.  Illumine my powers.  I lay all my affairs in Thy hand.  Thou art my Guide and my Refuge.  I will no longer be sorrowful and grieved; I will be a happy and joyful being.  O God!  I will no longer be full of anxiety, nor will I let trouble harass me.  I will not dwell on the unpleasant things of life.

O God!  Thou art more friend to me than I am to myself.  I dedicate myself to Thee, O Lord.

Is beannaithe an ball, agus an teach,
agus an áit, agus an chathair,
agus an croí, agus an sliabh,
agus an dídean, agus an uaimh,
agus an gleann, agus an tír,
agus an mhuir, agus an t-oileán,
agus an móinéar inar tráchtadh ar aimn Dé
agus inar móradh a ghlóir.

Is beannaithe an ball, agus an teach,
agus an áit, agus an chathair,
agus an croí, agus an sliabh,
agus an dídean, agus an uaimh,
agus an gleann, agus an tír,
agus an mhuir, agus an t-oileán,
agus an móinéar inar tráchtadh ar aimn Dé
agus inar móradh a ghlóir.

Is beannaithe an ball, agus an teach,
agus an áit, agus an chathair,
agus an croí, agus an sliabh,
agus an dídean, agus an uaimh,
agus an gleann, agus an tír,
agus an mhuir, agus an t-oileán,
agus an móinéar inar tráchtadh ar aimn Dé
agus inar móradh a ghlóir.

Blessed is the spot, and the house,
and the place, and the city,
and the heart, and the mountain,
and the refuge, and the cave,
and the valley, and the land,
and the sea, and the island,
and the meadow where mention of God hath been made and His praise glorified.

Blessed is the spot, and the house,
and the place, and the city,
and the heart, and the mountain,
and the refuge, and the cave,
and the valley, and the land,
and the sea, and the island,
and the meadow where mention of God hath been made and His praise glorified.

Blessed is the spot, and the house,
and the place, and the city,
and the heart, and the mountain,
and the refuge, and the cave,
and the valley, and the land,
and the sea, and the island,
and the meadow where mention of God hath been made and His praise glorified.

Tugaim fianaise, a Dhia, gur chruthaigh tú mé chun thú a aithint agus a adhradh. Dearbhaím san am seo mo neamhéifeacht agus do Neart, mo bhochtaineacht agus do Shaibhreas.
Nil Dia ar bith eile ann ach tú, an Cúntóir i mBaol, an FéinChothaitheach.

Tugaim fianaise, a Dhia, gur chruthaigh tú mé chun thú a aithint agus a adhradh. Dearbhaím san am seo mo neamhéifeacht agus do Neart, mo bhochtaineacht agus do Shaibhreas.
Nil Dia ar bith eile ann ach tú, an Cúntóir i mBaol, an FéinChothaitheach.

I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify, at this moment, to my powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth.
There is none other God but Thee, the Help in Peril, the Self-Subsisting.

I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify, at this moment, to my powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth.
There is none other God but Thee, the Help in Peril, the Self-Subsisting.

© 181 / 2024 | The National Spiritual Assembly of The Bahá'ís of Ireland | info@bahai.ie (01) 6683 150 CHY 05920 | RCN:20009724

© 181 / 2024 | The National Spiritual Assembly of The Bahá'ís of Ireland | info@bahai.ie (01) 6683 150 | CHY 05920 | RCN:20009724

© 181 / 2024 | The National Spiritual Assembly of The Bahá'ís of Ireland | info@bahai.ie | (01) 6683 150 CHY 05920 RCN:20009724

© 181 / 2024 | The National Spiritual Assembly of The Bahá'ís of Ireland | info@bahai.ie | (01) 6683 150 | CHY 05920 RCN:20009724